Create better lessons quicker
Fransa - Cumhuriyetin ilan edildiği ilk ülke, Magna Carta - 1215'te İngiltere'de kralın yetkilerini sınırlandıran belge. , Monarşi - Tek kişinin egemenliğine dayalı yönetim şekli, Teokrasi - Devletin dini kurallara göre yönetilmesi, Yunanistan - Demokrasinin görüldüğü ilk ülke, Senedi İttifak - Osmanlı'da ilk demokrasi hareketi, Tanzimat Fermanı - Müslüman ve gayrimüslim halkın can, mal ve güvenliğini sağlayan belge, Kanuni Esasi - Osmanlı Devleti'nin ilk ve tek anayasası, Milli Egemenlik - Demokrasinin temel ilkelerinden biri., Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi - Evrensel bir olaydır. Eşitlik ve özgürlük anlayışı önem kazanmıştır., Oniki Levha Kanunu - Getirdiği vatandaşlık hukuku ile Roma'da devlet vatandaş ilişkileri düzenlenmiştir., Meşrutiyet - Egemenliğin kaynağı milletin seçtiği temsilcilerden meydana gelen bir meclis, onların hazırladığı anayasa ve bir hükümdardan meydana gelen yönetim şekli, Oligarşi - Devletin küçük bir azınlık tarafından idare edildiği yönetim şekli., Cumhuriyet - Milli egemenliğe dayalı yönetim şekli.,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives