Create better lessons quicker
Doğru: Devletin yaşlılara, engellilere yönelik tedbir alması sosyal devlet anlayışıdır., Din ve vicdan özgürlüğü laik devlet anlayışı ile ilgilidir., Ülkemizde Kuvvetler Ayrılığı uygulanmaktadır., Demokratik ülkelerde farklı görüşlere saygı duyulur., Yasa yapma yetkisi TBMM'ne aittir., Milli Egemenlik, egemenliğin yani yönetme yetkisinin halka ait olmasıdır., Yargı; yasalara uymayanların yargılanma gücüdür., Referandum, halk oylamasıdır., Kurulta, İlk Türk Devletlerinde danışma meclisidir., Demokrasi halkın kendi kendini yönetmesidir., Egemenliği kayıtsız şartsız millete ait olması demokratik devlet anlayışıdır., Yanlış: Yargı görevi Cumhurbaşkanı ve Hükümete aittir., Devletin dinler karşısında tarafsız olması sosyal devlet anlayışıdır., Ülke genelinde milletvekili seçimlerinin yapılması doğrudan demokrasidir., Yasama, yürütme, yargı güçlerinin tek elde toplanma güçler ayrılığı denir. ,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives