1) טוק טוק מי שם? a) נפטון b) נגה c) אוראנוס d) שבתאי 2) טוק טוק מי שם? a) שבתאי b) צדק c) נפטון d) נגה 3) טוק טוק מי שם? a) שבתאי b) נגה c) אוראנוס d) צדק 4) טוק טוק מי שם? a) נגה b) אוראנוס c) נפטון d) מאדים 5) טוק טוק מי שם? a) ארץ b) מאדים c) נגה d) אירופה 6) טוק טוק מי שם? a) גנימד b) טיטאן c) ארץ d) מאדים 7) טוק טוק מי שם? a) נגה b) אירופה c) גנימד d) קליסטו 8) טוק טוק מי שם? a) מאדים b) נגה c) קליסטו d) ארץ 9) היכן צולמתי? a) במאדים b) בנגה c) בגנימד d) בכדור הארץ 10) היכן צולמתי a) בכדור הארץ b) במאדים c) בנגה d) בפלוטו 11) טוק טוק מי שם? a) הירח b) קרס c) כוכב חמה d) פלוטו 12) טוק טוק מי שם? a) כוכב חמה b) כארון c) קרס d) פלוטו 13) טוק טוק מי שם? a) הירח b) קרס c) נגה d) כוכב חמה 14) טוק טוק מי שם? a) איטוקוואה b) ריוגו c) בנו d) וסטה 15) טוק טוק מי השביט? a) הייל בופ b) צ׳וריומוב גרסימנקו c) שומייקר לוי d) האלי 16) טוק טוק היכן צולמתי a) בנגה b) במאדים c) בטיטאן d) בגנימד 17) טוק טוק איזה אסטרואיד אני? a) ריוגו b) בנו c) איטוקוואה d) ווסטה 18) טוק טוק היכן צולמתי? a) בנגה b) במאדים c) בירח d) בכדור הארץ 19) טוק טוק מי שם? a) ארץ b) מאדים c) נגה d) כוכב חמה 20) טוק טוק מי שם? a) מאדים b) נגה c) השמש d) צדק

מכירים את מערכת השמש

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?