1) biscuit a) wcześniej b) niezdrowy c) herbatnik d) ból 2) earlier a) stać b) wcześniej c) herbatnik d) ból 3) to decide a) niezdrowy b) decydować c) staw d) ruszać się 4) to stand a) ruszać się b) potrzebować c) stawać się d) stać 5) to move a) wcześniej b) ruszać się c) wnuczka d) herbatnik 6) joint a) kieszeń b) staw c) stać d) decydować 7) pain a) ból b) kieszeń c) ruszać się d) wnuczka 8) unhealthy a) wnuczka b) kieszeń c) ruszać się d) niezdrowy 9) to become a) decydować b) potrzebować c) ból d) stawać się 10) granddaughter a) ruszać się b) niezdrowy c) stawać się d) wnuczka 11) to need a) ruszać się b) wnuczka c) potrzebować d) decydować 12) pocket a) kieszeń b) stawać się c) staw d) niezdrowy 13) Help yourself :-) a) Thank you! b) No, thanks! 14) Help yourself :-) a) Thank you! b) No, thanks! 15) Help yourself :-) a) Thank you! b) No, thanks! 16) Help yourself :-) a) Thank you! b) No, thanks! 17) Help yourself! :) a) Thank you! b) No, thanks!

Wolf's Bad Day Chapter 19 find the biscuits :)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?