1) מי גיבור הסיפור? a) שמואל b) דני c) שלום  d) .יאיר 2) היכן קרה הסיפור? a) תל עשיר b) תל אביב c) יפו d) רחובות 3) מה קרה אחרי שמצאו את היהלומים? a) כולם היו עשירים b) כולם היו עניים c) רק מי שמצה היה עשיר  4) איך עברו את קיר האבנים? a) חפרו מלמטה b) עלו מעל c) חפרו דרך הקיר d) עברו מהצד 5) האם אתה היית מנסה לעבור את הקיר? a) לא כי זה קשה b) כן כי יש מאחורי יהלומים c) לא כי זה משעמם d) כן כי זה כיף 6) מה היה קורה אם לא היו עוברים את הקיר? a) הרבה b) קצת c) לא היה סיפור d) כלום 7) כמה יהלומים הייתם רוצים שיהיה שמה? a) 1000000000000000 b) 20000000000 c) 6999999999999999 d) 5555555555555555 e) 4444444444444 f) 998765432100000000999999999

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?