1) האם לאכול זה שם פעולה? a) נכון b) לא נכון, זה שם תואר c) לא נכון, זה שם פועל 2) האם נשימה זה שם פעולה? a) כן b) לא, זה שם עצם c) לא, זה פועל 3) האם חתול זה שם תואר? a) לא, זה שם עצם b) כן c) לא, זה גוף 4) האם אני זה פועל? a) לא, זה גוף b) כן c) כן, אבל אין לי מושג מה עוד זה יכול להיות..

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?