ΑΤΟΜΟ - ... συμμετέχει στον σχηματισμό χημικών ενώσεων, ΜΟΡΙΟ - ... διατηρεί τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκει..., ΙΟΝ - Είναι φορτισμένο, ΑΝΙΟΝ - Με φορτίο που αρχίζει από το ίδιο γράμμα, ΚΑΤΙΟΝ - Με φορτίο αντίθετο από το ηλεκτρόνιο, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ - Περιφέρεται, ΠΡΩΤΟΝΙΟ - Νουκλεόνιο θετικό, ΝΕΤΡΟΝΙΟ - Νουκλεόνιο και αυτό, neutral, ΜΑΖΙΚΟΣ - Πόσα νουκλεόνια;, ΑΤΟΜΙΚΟΣ - ... η ταυτότητα του χημικού στοιχείου, ΙΣΟΤΟΠΑ - Με ίδιο ατομικό αριθμό, ανήκουν στο ίδιο στοιχείο, ΔΙΑΤΟΜΙΚΑ - Όπως το οξυγόνο, το υδρογόνο, το άζωτο και τα αλογόνα, ΤΡΙΑΤΟΜΙΚΟ - Το όζον είναι, ΜΟΝΟΑΤΟΜΙΚΟ - Είναι και το νάτριο, ΥΔΡΟΓΟΝΟ - Γνωστό διατομικό στοιχείο, ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ - Πόσα άτομα αποτελούν ένα μόριο χημικού στοιχείου;, ΦΩΣΦΟΡΟΣ - Στοιχείο με μεταβλητή ατομικότητα. Ενίοτε 4, ΑΝΘΡΑΚΑΣ - Μονοατομικό αμέταλλο, ΘΕΤΙΚΟ - Όταν περισσεύουν τα πρωτόνια, ΑΡΝΗΤΙΚΟ - Όταν περισσεύουν τα ηλεκτρόνια,

Σωματίδια Μικρά και "Μεγάλα", όλα στην Κρεμάλα!

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?