תפקידי הממשלה: קביעת מדיניות וביצוע החלטות, חקיקת משנה (תקנות וצווים), תפקידי הכנסת: ייצוג האזרחים, כינון הממשלה, חקיקה, פיקוח וביקורת, אסיפה מכוננת, מינוי בעלי תפקידים (נשיא ומבקר המדינה), הסרת חסינות, תפקיד בתי המשפט: לפתור סכסוכים בין אדם לחברו ובין אדם למדינה לפי החוק,

תפקידי הרשויות

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?