גישה סוציאל דמוקרטית: העדפת שוויון חברתי כלכלי על פני חירות כלכלית, דאגה לרווחה כלכלית-חברתית של כל האזרחים , צמצום פערים בין שכבות האוכלוסייה, הענקת שירותים חברתיים, חקיקה חברתית, הלאמה ומיסוי גבוה לשכבות המבוססות, סבסוד שירותים, גישה ליברלית: חירות כלכלית על פני שוויון חברתי כלכלי., עידוד יוזמה פרטית ותחרות חופשית, האדם אחראי לרווחתו האישית, הפרטה, קיצוץ קצבאות, היעדר פיקוח של המדינה, צמצום המיסים למינימום.,

גישות חברתיות כלכליות

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?