name and surname - ime i prezime , home address  - kućna adresa, phone number - telefonski broj, personal identification number - osobni identifikacijski broj, e- mail address - adresa elektroničke pošte, location on cell phone - lokacija na mobilnom uređaju, personal photo - osobna fotografija, personal identity card number - broj osobne iskaznice, identification number - matični broj građana,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?