Create better lessons quicker
Od kojeg oblika riječi potiče riječ Bosna, a od kojeg Hercegovina?, Kada se slavi Dan državnosti BiH?, Kada se slavi Dan nezavisnosti BiH?, Navedi državne simbole BiH?, U kojem dijelu Evrope se nalazi BiH i na kojem poluotoku?, Kakav reljef preovladava u BiH?, Navedi granice BiH?, Kada i u kojem gradu su priznate današnje granice BiH?, Kolika je površina BiH?, Koliko stanovnika ima BiH?, Koji je glavni grad BiH i ko je njegov osnivač?, Nabroj kantone i njihova sjedišta., Kako se zove naš kanton?, Sa kojih 5 republika je BiH do 1. marta bila u okviru tadašnje Jugoslavije?, Kada je bio referendum za samostalnost BiH?, Kada je završen rat u BiH i kako se zvao taj sporazum?, Nakon Dejtonskoj mirovnog sporazuma BiH sačinjavaju 3 administrativne jedinice. To su?, Navedi narode koji žive u BiH., Navedi službene jezike koji se koriste u BiH., Navedi religije u BiH..

Država BiH- ponavljanje

Switch template

Interactives

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives