1) Excuse me. Where is noth Street? a) jest po lewej/prawej b) idź, aż miniesz kino c) skręć w lewo/prawo d) przepraszam gdzie jest north street 2) rozładowany a) ill  b) in 2014 c) out of battery d) bad dream 3) stadium a) bank b) stadion c) later d) clean 4) how can i get to science museum a) jak dostane się do muzeum nauki b) idź prosto c) co się dzieje? d) park tematyczny 5) duży (np duży kot) a) dirty b) large c) big d) small 6) studio filmowe a) film industry b) film studio c) train station d) post office 7) behind a) za b) naprzeciw c) obok d) przed 8) pomiędzy a) opposite b) behind c) next to d) between 9) see a film a) sam b) to było fantastyczne c) iść na film d) zaskoczony 10) nowoczesny a) be asleep b) modern c) next d) new 11) obudzić się a) it wasn't me b) wake up c) plate d) get 12) wczoraj a) yesterday b) boring c) quiet d) tell the truth 13) it's a shame a) nieważne b) później c) szkoda d) turysta 14) i'm looking for library a) szukam biblioteki b) to jest na green street c) wioska d) stary 15) Nieważne a) go straight on b) Never mind c) interesting d) muffin

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?