Create better lessons quicker
1) Son localidades medianas. a) As aldeas. b) As vilas. c) As cidades. 2) Hai edificios baixos e as rúas son estreitas. a) Nas vilas. b) Nas aldeas. c) Nas cidades. 3) É a máis grande e viven moitos habitantes. a) A cidade. b) A vila. c) A aldea. 4) Como se chama este dedo? a) Polgar b) Índice. c) Maimiño. 5) Como se chama este dedo? a) Maimiño. b) Corazón. c) Índice. d) Polgar. 6) Como se chama este dedo? a) índice. b) Anular. c) Polgar. d) Maimiño. 7) Pikachu é de cor.... a) Vermello. b) Laranxa. c) Amarelo. 8) Quenes limpan as rúas? a) Os bombeiros. b) Os varredores. c) Os policías. 9) Quenes coidan os xardíns dos parques? a) Os recolledores de lixo. b) Os policías c) Os xardineiros. 10) O pai da miña nai, é o meu... a) irmán. b) pai. c) avó. 11) Os irmáns dos meus pais, son os meus... a) tíos. b) avós. c) fillos. 12) O filla da miña mamá, é a miña... a) avoa b) irmá. c) tía. 13) Lavo os dentes no... a) cociña. b) dormitorio. c) salón. d) baño. 14) Que xirafa é máis alta? a) A de cor laranxa. b) A de cor vermella. c) A de cor amarela. 15) Cantas bolboretas hai? a) Hai doce. b) Hai once. c) Hai nove. d) Hai dez.

Abre cada caixa é elixe a resposta correcta.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives