Create better lessons quicker
1) İslam dinin iki temel kaynağı hangileridir. a) Kuran-Tefsir b) Müftü - Hoca c) Namaz hocası-Kuran d) Kuran-Sünnet 2) Son ilahi Kitap? a) Kuran b) İncil c) Tevrat d) Zebur 3) Hz. Muhammed'e s.a.v gönderilen ilahi kitap? a) Hadis b) Sünnet c) Kuran d) Tevrat 4) Allah c.c Tarafından gönderilen son Peygamber? a) Hz. İsa a.s b) Hz. Musa a.s c) Hz. İbrahim a.s d) Hz. Muhammed s.a.v 5) Kuran-ı Kerim'in dili? a) Arapça b) Farsça c) Türkçe d) Latince 6) Kur'an-ın başlangıç suresi? a) Fatiha b) Nas c) Bakara d) A'lak 7) Kur'an yaklaşık kaç yılda indirilmiştir? a) 3 b) 13 c) 23 d) 33 8) Hz. Peygamber efendimizin s.a.v sözleri, uygulamaları ve sahabilerin yapmış olduğu davranışları onaylamış olduğu söz ve davranışları? a) Kuran b) Dua c) İlmihal d) Sünnet 9) Vahiy getirene melek? a) Azrail b) Cebrail c) Mikail d) İsrafil 10) Sözlükte; boyun eğme, itaat etme, saygı duyma” anlamlarına gelir? a) İbadet b) İnanç c) Ahlak d) Muamelat 11) Sözlükte “huy, mizaç, karakter” anlamlarına gelir? a) Sünnet b) Hadis c) Furkan d) Ahlak 12) Kur'an-ı Kerim'deki geçmiş peygamberler ve kavimlerle ilgili ibret verici olaylardır. a) Makale b) Kıssa c) Deneme d) Roman 13) Kur'an-ı kerim'in 20 sayfadan oluşan her bir bölümüne denir? a) Cüz b) Hatim c) Sure d) Ayet 14) Kur'an-ı Kerimde toplam kaç sure vardır? a) 116 b) 114 c) 112 d) 122 15) Kur'an da sureleri oluşturan bölümlere denir? a) Cüz b) Mushaf c) Ayet d) Dua 16) Kur’an’ın değişik sayıdaki ayetlerinden oluşan bölümlerine denir. a) Cüz b) Sure c) Mushaf d) Dua 17) Başında besmele olmayan tek sure. a) İhlas b) Fatiha c) Al-i İmran d) Tevbe 18) Kur'an da Kaç cüz vardır? a) 10 b) 20 c) 30 d) 25 19) Bir kişinin Kur’an’ı okuyup diğerlerinin onu takip etmesidir. a) Mukabele b) Hatim c) Aşır d) Dua 20) Peygamberimize gelen ilk vahiy? a) Oku yaratan rabbinin adıyla oku b) namaz kıl c) oruç tut d) zekat ver

YÜCE KİTABIM KUR'AN-I KERİMİ TANIYORUM

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives