1) מה פירוש המילה: farm a) שטיחון b) חווה c) פרה 2) מה פירוש המילה: mouse a) עכבר b) פרה c) כבשה 3) מה פירוש המילה: sofa a) ספה b) חם c) סלון 4) מה פירוש המילה: eat a) לתכנן b) לאכול c) כועס 5) מה פירוש המילה: hot a) קר b) רך c) חם 6) מה פירוש המילה: mad a) כועס b) כיף c) חלב 7) מה פירוש המילה: sun a) שמש b) חווה c) עכבר 8) מה פירוש המילה: fun a) מנורה b) כיף c) שטיחון 9) מה פירוש המילה: mat a) שטיחון b) ספה c) מכונית 10) מה פירוש המילה: cookie a) חלב b) עוגייה c) מנורה 11) מה פירוש המילה: cow a) עכבר b) כבשה c) פרה 12) מה פירוש המילה: cold a) קר b) חם c) שמש 13) מה פירוש המילה: milk a) כועס b) חלב c) מכונית 14) מה פירוש המילה: lamp a) מכונית b) מנורה c) ספה 15) מה פירוש המילה: sheep a) כבשה b) עכבר c) פרה 16) מה פירוש המילה: plan a) לאכול b) לתכנן c) כועס 17) מה פירוש המילה: soft a) חם b) קר c) רך 18) מה פירוש המילה: living room a) סלון b) מנורה c) מכונית 19) מה פירוש המילה: car a) שטיחון b) מכונית c) ספה 20) מה פירוש המילה: juice a) שטיחון b) חווה c) מיץ

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?