Create better lessons quicker
1) COMIDAS a) BANANA b) PERA c) PAPAS d) MESA e) VASO f) TORTUGA 2) ANIMALES a) VACA b) GATO c) TORTUGA d) PILA e) RADIO f) LECHUGA 3) EMPIEZAN CON PA a) PAPEL b) PELO c) PALO d) PATO e) PANTALÓN f) PILA 4) LOS QUE EMPIEZAN CON CA a) CARAMELO b) CASA c) CARA d) CAPITÁN e) TORO f) TOBOGAN

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives