Create better lessons quicker
الفعل الماضي: شَاهَدْتُ, شَاهَدْنَا, أَكَلْتُ, أَكَلْنَا, شَارَكْتُ, الفعل المضارع: أُشَاهِدُ, نُشَاهِدُ, آكُلُ, نَأْكُلُ, أُشَارِكُ,

Pilih Fiil Madhi فعل الماضي yang betul

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives