Create better lessons quicker
Her doğan, [İslâm] fıtratı üzerine doğar. Sonra, [anne-babası] onu Hristiyan, Yahudi veya [Mecusi] yapar , Kim kalbinden tasdik ederek [Allah’tan] başka ilâh olmadığına ve [Muhammed’in] Allah’ın Resûlü olduğuna [şehâdet] ederse Allah ona [cehennemi] haram kılar , Ben, kulumun beni [düşündüğü] gibiyim;beni [andığı]her yerde, onunlayım ([rahmet] ve yardımım onunla beraberdir.) , Rize Doğu [karadenizde]bulunan illerimiz dendir. En meşhur tarım ürünü [çaydır]. Rizede bulunan [Ayder] yaylasının rakımı 1350 mt dir. , Onu tanıyan ve itaat eden [zindanda] dahi olsa [bahtiyardır]. Onu unutan [saraylarda] da olsa zindandadır [bedbahttır.] , Allah’ı tanımayanın [dünya] dolusu bela başında vardır. Allah’ı tanıyanın dünyası [nurla] ve manevi sürurla doludur. Derecesine göre [iman] kuvvetiyle hisseder. , "Ey Allah'ın [Resûlü], Allah'a hangi amel daha [sevimlidir?"] diye sorulduğunda [“Kur'ân'ı] başından sonuna [okuyup], bitirdikçe [yeniden] başlamaktır” , Kur’an’da olan [mucizevî] tatlılık, güzellik, etkileyicilik ve çok yüksek edebî zevk ancak onu dikkatle [okumakla] anlaşılabilir. Onu okuyan [kimse] doğrudan doğruya Allah’ın [sözünü] dinlemiş ve Allah ile [muhatap] olmuş demektir. , Malezyanın başkenti [Kuala Lumpurdur.] Pakistanın başkenti [İslamabaddır]. Libyanın başkenti [Trablustur]..

Tanışma etkinlik LİSE

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives