Create better lessons quicker
Problém 1: nedostatek vody a potravin: sbírání dešťové vody, úsporné systémy ve sprchách, záchodech, myčkách, regulace řek, výroba potravin v laboratořích, například maso, pěstování nových plodin, Problém 2: znečištění životního ovzduší a globální oteplování: omezení počtu osobních a nákladních aut, zajímat se o původ a složení produktů, třídit odpad a snížit spotřebu plastů, obnovitelné zdroje energie, omezení chemických látek,

Jaká řešení by mohla vyřešit tyto problémy?

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives