Create better lessons quicker
litosferă, astenosferă, nucleu, placi tectonice, echilibru izostatic, subducție , rift, minerale, roci,

Scoarța terestră ca suport al reliefului: structură și alcătuire petrografică

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives