Create better lessons quicker
1) 1. Descompunerea corectă a numărului 46 este 4 + 60. a) Adevărat b) Fals 2) 2. Din șapte zeci și opt unități compunem numărul 78. a) Adevărat b) Fals 3) 3. Ordonarea corectă a numerelor 45, 93, 60, 85 în șir crescător este 93, 85, 60, 45. a) Adevărat b) Fals 4) 4. Cel mai mare număr din șirul 39, 41, 95, 70, 68 este 70. a) Adevărat b) Fals 5) 5. Cel mai mic număr din șirul 48, 50, 71, 84, 95 este 48. a) Adevărat b) Fals 6) 6. Un număr mai mare decât 65 este 65. a) Adevărat b) Fals 7) 7. Numerele cuprinse între 69 și 72 sunt 70 și 71. a) Adevărat b) Fals 8) 8. Vecinii numărului 79 sunt 78 și 80. a) Adevărat b) Fals 9) 9. Predecesorul numărului 90 este 80 a) Adevărat b) Fals 10) 10. Succesorul numărului 59 este 60 a) Adevărat b) Fals

Numerele naturale de la 0 la 100

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives