Create better lessons quicker
1) Ce valoare are numărul lui Fibonacci sau raportul de aur : a) 3,1415… b) 1,6180…. c) 2,7182…. d) 6.022…. 2) Un triunghi cu două laturi congruente se numeşte : a) Scalen b) Echilateral c) Isoscel 3) Un triunghi cu toate laturile congruente se numeşte : a) Scalen b) Echilateral c) Isoscel 4) Segmentul de dreaptă care uneşte două puncte de pe cerc se numeşte... a) Coardă b) Raza c) Înălțime 5) Lungimea cercului de centrul O și raza 12 cm este egală cu ...п cm. a) 24 b) 22 c) 20 d) 26 6) Aria cercului de centrul O și raza 10 cm este egală cu …п cm2. a) 100 b) 110 c) 115 d) 90 7) Aria unui teren de forma unui romb, cu diagonalele de 10m și 5 m este egală cu: a) 25 m2 b) 50 m2 c) 100 m2 d) 30 m2 8) În figura de mai jos, M este mijlocul lui AB și P mijlocul lui BC. Dacă MP=5 cm, atunci AC are lungimea egală: a) 30 cm b) 10 cm c) 15 cm d) 20 cm 9) În figura de mai jos, M, N, P sunt mijloacele segmentelor AB, AC, și respective BC. Dacă perimetrul triunghiului ABC este de 24 cm, atunci perimetrul triunghiului MNP este egal cu: a) 24 cm b) 16 cm c) 6 cm d) 12 сm 10) Un pătrat are latura de 8√2 cm. Lungimea diagonalei este : a) 32 cm b) 8 cm c) 16 cm d) 24 cm

Verificarea cunoștințelor la matematică

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives