Create better lessons quicker
«Մորս համար գազել» - Հիշում եմ դեմքը քո ծեր,մայր իմ անուշ ու անգին, «Ուր որ նայում եմ» - Քարերի վրա քարե վագրեր են, «Քելե՛, լաո» - Ու ծխի մեջ կսկծում է մի ծերուկ, «Վարք մեծաց» - Բայց չեն վախենում նրանք չար մահից,Ապրում են դժվար ու մեռնում են հեշտ:, «Մասրենի» - Կախվել ք ժայռը անդունդի վրա,

Գուշակի՛ր ստեղծագործությունը

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives