סוציאל דמוקרטיה: המדינה מתערבת בעניינים חברתיים כלכליים, פוגעת בחירויות הפרט, מעדיפה שוויון חברתי-כלכלי על פני חירות כלכלית, הפיכת נכס מבעלות פרטית לממשלתית, דוגלת בצמצום פערים בחברה, בעלי השכר הנמוך ישלמו פחות מבעלי שכר גבוה- דוגמא, דוגמא- תיאום מחירים, חקיקה חברתית – למשל חוק חינוך חובה, ליברליזם: דוגמא- שוק תחרותי, היד הנעלמה- דוגמא, מעמידה את הפרט וחירותו במרכז, הבטחת יחס שוויוני לכל הפרטים, מעודדת שוק חופשי; יוזמה פרטית ותחרות חופשית, כלכלית וחברתית, המדינה אינה מתערבת בענייניו של הפרט, אין זה מתפקיד המדינה להתערב על מנת להשיג שוויון כלכלי, פסל החירות,

הכה את הסוציאל דמוקרטיה ותן לליברליזם לחיות!

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?