Past Simple: a múlt egy adott időpontjában történt és be is fejeződött, egymást követő eseményeket mondunk el, did segédigével kérdezünk és tagadunk, rendhagyó és szabályos igékkel képezzük az állító mondatokat, break-broke, On Sunday I made a cake., Past Continuous: a múltnak egy adott időpontjában folyamatban volt, a to be ige múlt idejű alakjával és az ige ing-es alakjával képezzük, while, háttérinformációként is használjuk, egy cselekvés folyamatban volt, amit egy másik cselekvés megszakított, The phone rang when I was making a cake. ,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?