כאשר חזרה רותי לביתה לאחר יום עבודה ארוך, לא האמינה למראה עיניה! דלת הבית היתה פתוחה, שררה מהפכה נוראית, וחפצי ערך רבים נעלמו ממנו. עוד באותו ערב הגישה רותי ____ במשטרה. בתוך ימים ספורים נתפס יוני כ ____ העיקרי בפרשה. לאחר חקירה ממושכת לא מצאה ה ____ הוכחה לכך שיוני ביצע את הפריצה והתיק נסגר מ ____ . שבוע לאחר מכן הגיע מידע חדש והמשטרה החליטה לחדש את החקירה בעניינו של יוני. כדי להבטיח שיוני לא ימלט לחו"ל ולא ישבש הליכי חקירה, פנתה המשטרה לבית המשפט בבקשה להוציא ____ נגד יוני, הבקשה נענתה בחיוב ויוני נעצר עוד באותו יום. בתום החקירה המשטרתית, לאחר שהסתבר שיש די ראיות נגד יוני, החליטה המשטרה להעביר את חומר החקירה ל ____ . לאחר עיון בחומר החקירה הוחלט להכין ____ נגד יוני, שהוגש תוך יומיים ל ____ . זמן קצר לאחר מכן זומן יוני לבית המשפט לצורך פתיחת ה משפט ובו במקום נשאו נציג הפרקליטות והסנגור של יוני את ____. לאחר מכן הגיע שלב ה ____ . עם סיום שלב זה התבצע שלב ה ____ , ומיד לאחריו ניתנה ____ לפיה נמצא יוני אשם בביצוע פריצה וגניבה. על יוני נגזרו 9 חודשי ____ בפועל ועוד קנס בסך 2,000 ש"ח.

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?