in bulk - luzem/masowo, conveyors - przenośniki , pipe - rura, chute - zsyp, within arms reach - w zasięgu ręki, capasity - pojemność , convenient - dogodny, central storage - centralne składowanie , continious - ciągły, flow - przepływ, dispense - wydawać, periodic - okresowy , release - wydawać, wypuszczać, receive - otrzymywać, accurate - dokładny, acquired - nabywać, zdobywać , acquisition - zdobywanie, nabywanie , accomplish - uzyskać, osiągnąć, racks - regały, average - średni/ przeciętny, shelves - półki , cabinet  - szafka, mezzanines  - półpiętro/ antresola , bin - kosz, tub - pojemnik , cart - wózek, drum - beczka , crate - skrzynka , corrugated cardboard - falista tektura , custom duty - cło ,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?