Bydda/Na fydda: Fyddi di'n bwyta siocled?, Fyddi di yn mynd am dro?, Fyddi di'n cysgu'n hwyr? , Fyddi di'n mynd i'r capel? , Fyddi di'n mynd i weld teulu? , Byddwn/Na fyddwn: Fyddwch chi'n gwneud helfa wyau? , Fyddwch chi'n llnau'r tŷ? , Fyddwch chi'n prynu gwin? , Fyddwch chi'n mynd i Eisteddfod? , Fyddwch chi'n siarad efo ffrind? , Byddan/Na fyddan: Fyddan nhw'n mynd i'r eglwys? , Fyddan nhw'n mynd ar wyliau? , Fyddan nhw'n gweithio ar y fferm? , Fyddan nhw'n eistedd yn yr ardd? , Fyddan nhw'n bwyta wyau pasg i frecwast?,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?