1) מה תפקיד המשטרה כאשר יש פשע? a) להגיש כתב אישום b) לחקור עדים c) לחקור חשודים d) להעביר את תיק החקירה לפרקליטות e) למצוא ראיות 2) מה הם תפקידי המשטרה? a) לשמור על הסדר הציבורי b) למנוע עבירות c) לחקור עבירות d) לתבוע עבריינים e) לשפוט פושעים 3) התפקיד של הפרקליטות במשפט פלילי הוא... a) התביעה b) הקטגוריה c) לנהל את המשפט d) להגיש כתב אישום 4) משה שדד את המכלת של ויקטור. במשפט האזרחי... a) משה יהיה הנתבע b) ויקטור יהיה התובע c) משה ישלם לויקטור פיצויים d) משה עלול להיכנס לכלא 5) במשפט פלילי, נציג המדינה (התובע) הוא... a) מהפרקליטות b) הקטגור c) עורך דין d) סנגור e) עד 6) משה שדד את המכולת של ויקטור. במשפט הפלילי... a) משה יהיה הנאשם b) ויקטור יהיה המתלונן c) משה עלול להיכנס לכלא d) משה ישלם לויקטור פיצויים e) ויקטור יהיה התובע 7) מהבית של גלית נעלמו תכשיטים וכסף. דני הסתובב מחוץ לבית. לכן... a) דני חשוד בגניבה b) דני ייחקר במשטרה c) דני עלול להיעצר d) דני יישלח לכלא e) דני אשם בגניבה 8) רן נתפס עם רכוש גנוב. מה קורה עכשיו? a) רן חשוד בגניבה b) רן ייחקר במשטרה c) רן עלול להיעצר d) המשפט של רן יתחיל e) רן אשם בגניבה 9) באיזה בית משפט מתנהל משפט אזרחי? a) השלום, המחוזי או העליון b) תלוי בגובה הסכום שתובעים c) בביהמ"ש לתביעות קטנות בלבד בביהמ"ש השלום בלבד  d) בביהמ"ש המחוזי בלבד 10) באיזה בית משפט מתנהל משפט פלילי? a) השלום, המחוזי או העליון b) תלוי מה חומרת העבירה שבה מאשימים c) בבית המשפט לענייני משפחה d) בבית המשפט לתעבורה e) בבית המשפט לתביעות קטנות 11) איציק חשוד ברצח ונחשב מסוכן מאוד. מה יקרה לו עד תחילת המשפט? a) יהיה במעצר b) ייחקר על ידי המשטרה c) יהיה לו עורך דין (סנגור) d) יהיה במאסר בכלא e) ישוחרר לביתו 12) שמוליק חשוד בגניבת אופניים. אין לו תיק פלילי. מה יקרה לו עד תחילת המשפט? a) ייחקר על ידי המשטרה b) ישוחרר ממעצר בערבות c) יהיה במעצר d) יהיה במאסר בכלא e) יקבל עבודות שירות

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?