חִבֵּר, כִּבּוּי, יָבֵשׁ, סַבָּל, מַאֲבָק, סְכוּם, תַּפּוּחַ, סָפַר, כָּבוּי, חָבֵר, סִכּוּם, יִבֵּשׁ, תָּפוּחַ, סָבַל, מְאֻבָּק, סַפָּר.

אותיות דגושות ורפות-דיוק בקריאה

Leaderboard

Speaking cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?