Οι Σελτζούκοι καταλαμβάνουν τους Αγίους Τόπους, Οι Βυζαντινοί ζητούν τη βοήθεια της Δύσης, Ο Πάπας δέχεται να βοηθήσει για δικό του όφελος, Ξεκινούν οι Σταυροφορίες, Ο Αλέξιος Άγγελος ζητά τη βοήθεια των Σταυροφόρων, θέλει να πάρει πίσω τον θρόνο, Οι Σταυροφόροι αλλάζουν πορεία και κατευθύνονται στην Πόλη, Πολιορκούν την Πόλη με τη βοήθεια των Βενετών, Μπαίνουν στην Πόλη και την λεηλατούν, Δε σέβονται ούτε ναούς ούτε μνημεία, Η βυζαντινή αυτοκρατορία διαλύεται,

✔30.Η Άλωση της Πόλης από τους Φράγκους ©Ιφιγένεια Σταμούλη

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?