почва,

Как се нарича рохкавият земен слой, с който е покрита голяма част от Земята? Подредете буквите в правилния ред.

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?