Create better lessons quicker
llenar - fylla, encontrar - hitta, terminar - sluta/göra färdigt, caber - passa in/, reparar - fixa/reparera, volar - flyga, olvidar - glömma, dar - ge, ir - åka/gå, * tener - att ha/, oir - höra, dañar - herir, saber/conocer - veta/känna igen, aprender - lära sig, * salir/marcharse - gå ut/, escuchar - lyssna, vivir - bo, mirar - titta, perder - förlora, hacer - göra, necesitar - behöva, abrir - öppna, cerrar - stänga, organizar - organisera, pagar - stänga/släcka, jugar - leka, poner - ta på sig/sätta på,

spanska verb del 2

by Anonymous

Leaderboard

Flip tiles is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c