1) Cuvântul casa din enunțul ,,Casa sa se afla la marginea satului.'' are funcția sintactică de: a) nume predicativ b) subiect c) complement direct 2) Cuvântul carton din enunțul ,,Căsuța de carton fusese abia construită.'' are funcția sintactică de: a) subiect b) complement indirect c) atribut substantival prepozițional 3) Cuvântul medic din enunțul ,,Va deveni medic după terminarea studiilor.'' are funcția sintactică de: a) nume predicativ b) complement direct c) subiect 4) Cuvântul cumpărături din enunțul ,,Mergem la cumpărături.'' are funcția sintactică de: a) complement de loc b) complement de scop c) complement indirect 5) Cuvântul prietenului din enunțul ,,Ionel este coleg prietenului meu.'' are funcția sintactică de: a) atribut substantival genetival b) atribut substantival în dativ c) complement indirect 6) Cuvântul plăcere din enunțul ,,Învață cu plăcere.'' este: a) atribut substantival prepozițional  b) complement de mod c) complement indirect 7) Cuvântul elevului din enunțul ,,Materialele elevului sunt aici.'' este: a) complement indirect b) complement direct c) atribut substantival genetival 8) Cuvântul Neamț din enunțul ,,Județul Neamț este unul turistic.'' este: a) atribut substantival în nominativ b) subiect c) atribut substantival în acuzativ 9) Cuvântul Mihai din enunțul ,,Îl văd pe Mihai.'' este: a) complement indirect b) complement direct c) complement prepozițional 10) Cuvântul nervi din enunțul ,,E roșu de nervi.'' este: a) complement de cauză b) complement de scop c) complement prepozițional 11) Cuvântul părinților din enunțul ,,A sosit inaintea părinților'' este: a) complement de timp b) complement de loc c) subiect 12) Cuvântul școală din enunțul ,,Se gândește la școală.'' este: a) complement direct b) complement indirect c) complement prepozițional 13) Cuvântul fetei din enunțul ,,Ofer fetei flori.'' este: a) complement indirect b) complement direct c) subiect 14) Cuvântul dulap din enunțul ,,Caută haina în dulap.'' este: a) complement indirect b) complement prepozitional c) complement de loc

Funcțiile sintactice ale substantivului

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?