Bydda/Na fydda: Fyddi di'n bwyta hufen ia?, Fyddi di yn mynd am dro?, Fyddi di'n cysgu'n hwyr dros y penwythnos? , Fyddi di'n mynd i'r capel dydd Sul? , Fyddi di'n mynd i weld teulu fory? , Byddwn/Na fyddwn: Fyddwch chi'n coginio barbeciw? , Fyddwch chi'n llnau'r tŷ? , Fyddwch chi'n prynu gwin? , Fyddwch chi'n mynd i'r parc?  , Fyddwch chi'n siarad efo ffrind? , Byddan/Na fyddan: Fyddan nhw'n mynd i'r eglwys? , Fyddan nhw'n mynd ar wyliau? , Fyddan nhw'n gweithio ar y fferm? , Fyddan nhw'n eistedd yn yr ardd? , Fyddan nhw'n bwyta wy ar dost i frecwast?, Bydd/Na fydd: Fydd hi'n braf yfory? , Fydd John yma wythnos nesaf? , Fydd Sali yn hwyr i'r dosbarth ioga? , Fydd o'n mynd ar y bws? , Fydd y tiwtor yn cofio marcio'r gwaith cartref?, Byddwch/Na fyddwch: Fyddwn ni ar wyliau wythnos nesaf?, Fyddwn ni'n gweithio yn galed yn y dosbarth?, Fyddwn ni'n mynd ar y trên? , Fyddwn ni'n siarad Cymraeg dros yr haf? , Fyddwn ni'n mynd am dro wythnos nesaf? , Byddi/Na fyddi: Fydda i yn gwneud y gwaith cartref wythnos yma? , Fydda i yn cofio rhoi dŵr i'r blodau? , Fydda i angen cot? , Fydda i yn gweld yr haul? , Fydda i yn cael ymlacio?,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?