1) Как се казва нашата родина? a) Европа b) Балкански полуостров c) Гърция d) България e) София f) Турция 2) В кой континет се намира България? a) Европа b) Балкански полуостров c) Африка d) Азия e) Америка f) Австралия 3) На кой полуостров се намира България? a) Европа b) Балкански полуостров c) Африка d) Азия e) Америка f) Австралия 4) С кого граничи България на изток? a) Черно море b) Гърция c) Турция d) Румъния e) Сърбия f) Македония 5) С кого граничи България на север? a) Черно море b) Гърция c) Турция d) Румъния e) Сърбия f) Македония 6) С кого граничи България на запад? a) Черно море b) Гърция c) Турция d) Румъния e) Сърбия f) Македония 7) С кого граничи България на юг? a) Черно море b) Гърция c) Турция d) Румъния e) Сърбия f) Македония 8) Коя е най-високата планина в България? a) Рила b) Пирин c) Витоша d) Родопите e) Стара планина f) Странджа 9) Коя е най-дългата планина в България? a) Рила b) Стара планина c) Пирин d) Странджа e) Родопите f) Витоша 10) Коя е най-обширната планина в България? a) Странджа b) Витоша c) Стара планина d) Родопите e) Рила f) Пирин 11) Къде се отглежда жито? a) Софийско поле b) Карловско поле c) Казанлъшко поле d) Добруджа e) Черно море f) Стара планина 12) Коя равнина се намира в Северна България? a) Софийско поле b) Карловско поле c) Казанлъшко поле d) Горнотракийска низина e) Дунавска равнина 13) От коя планина извира река Искър? a) Пирин b) Рила c) Стара планина d) Витоша e) Родопите f) Странджа 14) Къде се отглежда маслодйната роза? a) Софийско поле b) Карловско поле c) Казанлъшко поле d) Горнотракийска низина e) Дунавска равнина f) Добруджа 15) Кои природни богатства са характерни за планините? a) дървесина b) плодове c) зеленчуци d) пасища e) билки f) рози

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?