Alfa i Omega, Arka Przymierza, ciemności egipskie, dobry pasterz, drabina Jakubowa, Eden, hiobowe wieści, kainowe znamię, miska soczewicy, patriarcha, umywać ręce, być na świeczniku .

Biblizmy

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?