Create better lessons quicker
1) Hol játszódik a történet? a) az orzságúton és a palotában b) a palotában és az erdõben c) az országúton és a templomban 2) Mi a szöveg mûfaja? a) mese b) monda c) ismeretterjesztõ szöveg 3) Ki a monda valóságban is élt szereplõje? a) Árpád b) Géza c) István 4) Miért mentek a besenyõk Istvánhoz? a) szavát meghallgassák b) ki akarták fosztani c) itt akartak letelepedni 5) Mi történt a besenyõkkel az úton? a) A magyar katonák üldözték õket. b) A magyar katonák fogságba ejtették õket. c) A magyar katonák kifosztották õket. 6) Mit csináltak a besenyõk, amikor a magyar katonák elvágtattak? a) Folytatták az útjukat Istvánhoz. b) Elindultak haza. c) Visszaszerezték a kincseiket. 7) Mit csinált István, amikor meghallgatta a besenyõket? a) Dühösen a levegõbe csapott. b) Nem mutatta ki haragját, de szívében dühös volt. c) Haragosan kiabált. 8) Milyen parancsot adott katonáinak István? a) A rablásban részt vevõket színe elé állítsák. b) Zavarják ki az országból a fosztogatókat. c) Vegyék vissza az elrabolt kincseket. 9) Az elfogott fosztogatók milyen büntetést kaptak? a) Börtönbe zárták õket. b) Deresre húzták valamennyit. c) Halállal lakoltak. 10) Mit csinált István a besenyõkkel? a) Bõséges ajándékkal kárpótolta õket. b) Elküldte õket haza. c) Udvarába fogadta õket. 11) Miért hozott szigorú ítéletet István? a) Haragudott a katonáira. b) Azt akarta bizonyítani,hogy országában rend és biztonság van. c) Félt a besenyõk haragjától.

István ítéleteKVÍZ

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives