1) Στο παιδί που εργάζεται στον δρόμο a) Μη δίνετε χρήματα b) Προσφέρετε κάτι χρήσιμο c) Ενημερώστε τις Κρατικές Υπηρεσίες ή άλλες κοινωνικές οργανώσεις d) Όλα τα παραπάνω 2) Μερικές μορφές κακοποίησης/ παραμέλησης των παιδιών είναι: a) Η ψυχολογική/συναισθηματική κακοποίη b) Η εκμετάλλευση ανηλίκων για εμπορικούς λόγους c) Η παιδική κακοποίηση μέσω διαδικτύου d) Η σωματική κακοποίηση e)  Όλα τα παραπάνω 3) Το παιδί που εργάζεται στον δρόμο ενδεχομένως μπορεί και να a) Επαιτεί b) Περισυλλέγει αντικείμενα από τα σκουπίδια c) Παίζει μουσικά όργανα ζητώντας χρήματα d) Εκδίδεται e) Όλα τα παραπάνω 4) Τα παιδιά που εργάζονται στον δρόμο a) Εντοπίζονται σε κεντρικά και πολυσύχναστα μέρη της πόλης b) Συχνά εμφανίζονται παραμελημένα, ταλαιπωρημένα, απεριποίητα και με ακατάλληλα για την εποχή ρούχα c) Συνήθως ζητούν επίμονα χρήματα και αρνούνται τη βοήθεια σε είδος d) Πολλές φορές συνοδεύονται από τις μητέρες τους ή από γυναίκες που αυτοαποκαλούνται μητέρες του e) Όλα τα παραπάνω 5) Πώς αντιδρούμε στην επαφή μας με τα παιδιά που εργάζονται στον δρόμο; a) Δεν ακούμε προσεκτικά αυτά που έχει να μας πει b) Μιλάμε ευγενικά και επιδιώκουμε να κάνουμε το παιδί να αισθανθεί ασφάλεια c) Δεν κάνουμε συνέντευξη και δεν γινόμαστε αδιάκριτοι d) Επιμένουμε να το κρατήσουμε στην παρέα μας ενώ φαίνεται να θέλει να φύγει e) Όλα τα παραπάνω 6) Ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και ανήλικοι που φοιτούν σε σχολεία επιτρέπεται να εργάζονται a) έως 6 ώρες την ημέρα και 30 την εβδομάδα b) Επιτρέπεται η νυχτερινή εργασία για τους ανήλικους από τις 22:00 μέχρι τις 06:00 c) Η ημερήσια απασχόληση των ανηλίκων που φοιτούν σε σχολεία, αρχίζει ή λήγει μία τουλάχιστον ώρα μετά τη λήξη ή πριν από την έναρξη των μαθημάτων αντίστοιχα d) Η υπερωριακή απασχόληση των ανηλίκων επιτρέπεται 7) Τα χρονικά όρια εργασίας σε καλλιτεχνικές ή παρεμφερείς δραστηριότητες για ανηλίκους από 11 έως13 ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις a) 2 ώρες την ημέρα b) 3 ώρες την ημέρα c) 4 ώρες την ημέρα d) 5 ώρες την ημέρα

Παιδική εργασία

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?