A. LINDGREN „Ronja plėšiko duktė“ - Tą naktį, kai [ji] gimė, kalnus drebino baisi perkūnija, audra taip šėlo, kad visi pikti padarai, kurių knibždėte knibždėjo Matiso kalne, persigandę sulindo į savo urvus ir slėpynes..., A. LINDGREN „Pepė Ilgakojinė“ - Mažo miestelio pakraštyje buvo senas apleistas sodas. Sode stovėjo senas namas, o jame gyveno [ji]., A. SAKSE „Pasakos Apie gėles“ - Kai Sniego Motė susilaukė dukrytės, ilgai galvojo kokį vardą jai duoti. Galvojo galvojo ir sugalvojo – pavadins meiliu vardu – Snieguolytė. , H. B. STOWE „Dėdės Tomo Trobelė“ - Šaltą vasario mėnesio pavakarę P. mieste, [...], ištaigingai įrengtoje svetainėje gurkšnodami vyną sėdėjo du džentelmenai. Kambaryje tarnų nebuvo, ir džentelmenai, sustūmę kėdes, matyt, kažką labai rimtai svarstė. , Č. PETRESKUS „Framas – baltasis lokys“ - Vienas po kito arenoje pasirodo tigrai. Minkštomis aksominėmis letenomis jie žengia smėliu. Jų geltonos stiklinės akys žiūri tiesiai į priekį. , A. MISEVIČIUS „Danuko Dunduliuko nuotykiai“ - Buvo toks [...] mamos pamėgtas puodas. Pamargintas, nušveistas, ne juodas. Pastatė mama šį puodą ant krosnies – vakarienę virs. , A. ŠMEHELIOVA „Geroji viltis“ - Dora taip nekantravo! Naktį ji pabudo išsigandusi, kad pramiegojo. Tėvelis kas kartą ją vis ramino: „Titai miegok! Nebijok, kai reikės, pažadinsiu!“, A. LINDGREN „Mes varnų saloje“ - Nueikite vieną vasaros rytą į Krantinės prieplauką ir pažiūrėkit, ar nematyti ten balto garlaiviuko, pavadinto [...]. Jeigu rasit, tai ir bus tas, kurio jums reikia, beliks tik sėsti į jį. , K. BORUTA „Parduotos vasaros“ - Tie grūdai, kuriuos tėvas uždirbo vasarą, kasdamas griovius, pasibaigė. Sumalusi paskutinę saują, motina taip rūpestingai iššlavinėjo žąsiasparniu girnas, kad visos pelės ir žiurkės paliko mūsų pastogę.dvi, jų toli gražu neužteks, kol motina gaus ką už savo verpalus., V. LACIS „Paukščiai besparniai“ - „Ponai, būkit tokie malonūs, pasitraukite nuo bėgių! Nevaikščiokite geležinkeliu! Argi kiekvienam atskirai reikės priminti, kad Zilupės traukinys jau išėjo iš kaimyninės stoties?“ , K. KUBILINSKAS „Stovi pasakų namelis“ - [...]/Kir-vir-bam! Kir-vir-bam!/Ten senutė ir senelis/Seka pasakas vaikam./Kir-vir-bam! Be bet kam,/Tik labai geriem vaikam!, J. AVYŽIUS „Aštuonetas iš Trepsės namų“ - Toji mergaitė gyveno mūsų gatvėje ir vadinosi Rūta. Ji buvo labai graži, visada dailiai apsirengusi, turėjo turtingą mamą, kuri tenkindavo kiekvieną Rūtos įgeidį., A. VOLKOVAS „Geltonas rūkas“ - Ilgo siauro Pasaulinių kalnų tarpeklio gale buvo jauki, šilta ola su aukštais skliautais, geltonomis sienomis ir lygia asla. Pačiame olos kampe ant pakilumos – didžiulis gultas, ten minkštame samanų patale kietai miegojo milžiniška moteris.,

Nuspręsk apie knygą pagal jos viršelį

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?