1) Ne kadar para var? a) 140 euro b) 180 euro c) 413 euro d) 143 euro 2) 344'ün okunuşu hangisidir? a) beş yüz kırk beş b) dört yüz elli c) üç yüz kırk dört d) üç yüz seksen 3) model hangi sayıyı ifade etmektedir? a) 25 b) 20 c) 28 d) 40 4) 560'ın okunuşu hangisidir? a) altı yüz altmış b) dört yüz beş c) beş yüz altmış d) elli altı 5) model hangi sayıdır? a) 110 b) 111 c) 100 d) 10 6) 186'ın okunuşu hangisidir? a) sekiz yüz altı b) seksen altı c) yüz seksen altı d) yüz on altı 7) "üç yüz yirmi sekiz" okunan sayı hangisidir? a) 308 b) 320 c) 328 d) 38 8) 643 sayısı kaç basamaklı? a) 6 b) 4 c) 3 9) 106 sayısında kaç onluk var? a) 1 b) 6 c) 0

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?