Create better lessons quicker
1) Mikor érkezett a török Eger alá? a) 1552 augusztusában b) 1552 szeptember elején c) 1552 októberében 2) Milyen mesterek segítkeztek az egri vár megerõsítésében? a) ácsok, tûzmesterek, lakatosok b) kereskedõk, ácsok, fazekasok c) lakatosok,ácsok, asztalosok 3) Mi volt a nagy készülõdés oka? a) Várták a császár látogatását. b) A püspök érkezését várták. c) A kémek jelentették, jön a török. 4) Miért hívatta össze Dobó a vár népét? a) Aki fél, az a török megérkezése elõtt menjen el. b) Könyörgött az egrieknek, hogy ne menjenek el. c) Elküldte a gyerekeket és az asszonyokat. 5) Mi volt Dobó véleménye a zsoldosokról? a) Õk nem a hazát védik, pénzért harcolnak. b) Jó lenne Egernek is zsoldos sereg. c) Õk is szívvel-lélekkel harcolnak a hazáért. 6) Mit csinált Dobó a várban maradt emberekkel? a) Imára szólította fel õket. b) Megparancsolta nekik, hogy maradjanak a várfalon. c) Megeskette õket,hogy minden körülmények között megvédik a várat. 7) Mennyi ideig ostromolták a törökök az egri várat? a) 60 napig b) 34 napig c) 20 napig 8) Mikor volt az utolsó ostrom? a) október 9-én b) szeptember 9-én c) október 14-én 9) Miként rendelkezett Dobó az utolsó csata elõtt? a) Mindenkit a falra rendelt. b) Az asszonyok és a gyerekek a belsõ várban maradtak. c) Csak a jó vívók mehettek a falhoz. 10) Mit csináltak az asszonyok az ostrom alatt? a) Vigyáztak a gyerekekre. b) A házimunkát végezték. c) Õk is a várfalon küzdöttek. 11) Mire ébredtek az ostrom után az egriek? a) A törökök elmentek. b) Új ostromra készülõdött a török. c) Hatalmas vihar közeledett. 12) Hogyan vélekedtek az európaiak az egriek gyõzelmérõl? a) A pápa elrendelte, hogy szóljanak a harangok. b) Nagy mulatságokat rendeztek Európa szerte. c) Európa tapsolt és ujjongott. 13) Mi a mûfaja ennek az olvasmánynak? a) elbeszélés b) leírás c) levél 14) Ki írta a regényt? a) Móra Ferenc b) Gárdonyi Géza c) Fekete István

Egri csillagok KVÍZ

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives