J. F. Herbart - „ Vyučování bez mravní výchovy je pouhý prostředek bez cíle, mravní výchova bez vyučování je cílem bez prostředku.“, L. N. Tolstoj - „Láska k dítěti se neprojevuje polibky a láskáním, nýbrž tím, že dospělý přivine je k sobě jako rovného.“, John Dewey - „Vzdělávání není příprava na život; vzdělání je život sám, J. A. Komenský - "Žádné dítě nemělo být vyloučeno z výchovy, protože i to nejméně nadané dítě lze alespoň poněkud vychovat.", Marie Montessori - "Pomoz mi, abych to dokázal sám.", J. H. Pestalozzi - "Každý čin, který nevychází z lásky je zárodkem smrti.",

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?