1) Folytasd ... A szótőhöz ...... a) A szótőhöz kétféle toldalék kapcsolódhat: képző, jel, b) A szótőhöz háromféle toldalék kapcsolódhat: képző, jel, rag c) A szótőhöz kétféle toldalék kapcsolódhat: jel, rag 2) Folytasd.... A többes szám jele: a) t b) m c) k 3) Folytasd ...  A birtokos személyjel... a) -m,  d, ja je, nk, unk, ünk, tok, tek, tök,uk ,ük ,ju, jük b) hoz, hez, höz   c) ba, be , ban , ben, ból , ből   d)   e)   4) Folytasd.... A birtokjel  a) é b) i c) ik 5) Folytasd.... A több birtok jele  a) t ,tt b) i c) na, ne ,ná ,né 6) Folytasd ...... A fokozás jele  a) b, bb b) t, tt c) ik 7) Folytasd.... A múltidő jele a  a) ban, ben b) b, bb c) t, tt 8) Folytasd .... A feltételes mód jele a a) on,en,ön b) na, ne, ná, né c) d, ja je, nk, unk, ünk, tok, tek, tök,uk ,ük ,ju, jük 9) Folytasd.... A felszólító mód jele a  a) é b) j c) d 10) Folytasd.... A ragok lehetnek a) tárgyasragok , birtokosjelző ragok b) tárgyasragok,  határozóragok c) tárgyasragok, birtokosjelző ragok, határozóragok 11) Folytasd... A tárgy ragja a  a) na, ne , ná, né b) nak , nek c) t 12) Melyek NEM határozó ragok a) ba, -be; -ban, -ben -ból, -ből b) -ra, -re; -ról, -ről; c) -hoz, -hez, -höz; d) -val, -vel; -vá, -vé; e) -nak, -nek; f) j 13) Melyek NEM határozó ragok a) -szor, szer, ször b) t, tt c) stul, stül d) -nként; -nta, -nte; e) ig, kor f) lag leg

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?