1) bentuk pecahan pada gambar di samping adalah ? a) 1/2 b) 2/2 c) 2/4 d) 4/4 e) 4/5 f) 5/4 2) bentuk pecahan 3/4 yang benar adalah ? a) b) c) d) e) f) 3) widia mempunyai 1 buah apel, widia ingin membagikan apel tersebut dengan indra. Berapakah wida dan indra mendapat buah apel a) 2/2 b) 3/2 c) 1/2 d) 4/4 e) 6/10 f) 5/7 4) bentuk sederhana dari 8/12 adalah..... a) 1/2 b) 3/4 c) 2/8 d) 2/3 e) 4/4 f) 5/7 5) sederhanakanlah bentuk pecahan berikut a) 1/3 b) 2/3 c) 3/3 d) 1/2 e) 2/2 f) 3/4 6) suatu hari adit pergi kepasar, adit ingin membeli 2 potong roti dengan rasa coklat dan fanila. sesampainya di rumah adit ingin membaginya kepada 3 orang temanya, berapa potong roti yang di dapat ole adit ? a a) 1/2 b) 2/2 c) 2/3 d) 3/3 e) 2/5 f) 2/4 7) bentuk dari pecahan disamping adalah ? a) 3/2 b) 2/2 c) 3/5 d) 3/3 e) 5/8 f) 7/9 8) bentuk sederhana dari 20/24 adalah..... a) 5/6 b) 5/5 c) 5.7 d) 5/8 e) 5/9 f) 5/10 9) sederhanakan pecahan berikut ini... a) 3/2 b) 2/2 c) 4/6 d) 7/13 e) 5/8 f) 9/12 10) berikut ini yang merupakan pecahan 1/2 adalah.... a) b) c) d) e) f)

kelas 3 tema 5 (Cuaca) Subtema 1 (keadaan cuaca) pembelajaran 1 muatan matematika

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?