1) bicikli, ananas, snijeg a) uvećanice b) vlastite imenice c) imenice, muški rod d) opće imenice, jednina 2) igrat će, pisati ću, ići ćemo a) opisni pridjevi b) imenice, srednji rod c) opće imenice, množina d) glagoli, buduće vrijeme 3) zrno, magla, pas a) umanjenice b) imenice, muški rod c) opće imenice, jednina d) vlastite imenice 4) stolić, oblačić, kućica a) uvećanice b) umanjenice c) imenice, srednji rod d) glagol, sadašnje vrijeme 5) mislio je, zujale su, učili smo a) posvojni pridjevi b) imenice, muški rod c) imenice, ženski rod d) glagoli, prošlo vrijeme 6) Sarina, djedova, slavonski a) opisni pridjevi b) vlastite imenice c) posvojni pridjevi d) imenice, ženski rod 7) jabuke, djeca, bilježnice a) opće imenice, množina b) imenice, srednji rod c) vlastite imenice d) umanjenice 8) zeleno, nov, slatka a) imenice, ženski rod b) glagoli, buduće vrijeme c) vlastite imenice d) opisni pridjevi 9) kornjača, jakna, ribice a) imenice, ženski rod b) opisni pridjevi c) posvojni pridjevi d) imenice, muški rod 10) ptičurina, konjina, torbetina a) glagoli, buduće vrijeme b) uvećanice c) opisni pridjevi d) umanjenice 11) pjevam, putuje, skačemo a) vlastite imenice b) glagoli, prošlo vrijeme c) uvećanice d) glagoli, sadašnje vrijeme 12) Deni, Slavonija, Hrvatska a) vlastite imenice b) imenice, srednji rod c) uvećanice d) umanjenice 13) sunce, pile, šiljilo a) vlastite imenice b) glagoli, prošlo vrijeme c) imenice, srednji rod d) imenice, muški rod

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?