1) אָכַלְתִי אֲבַטִיח 2) הָלַכתִי לַבּרֵיכָה / יַם 3) הִקפַּדתִי לַעֲטוֹת מַסֵיכָה 4) אָכַלְתִי פּוֹפּקוֹרן 5) אָכַלְתִי קַרְטִיב אוֹ גְלִידָה 6) צָפִיתִי בַּטֶלֶוִיזיָה 7) אָכַלְתִי פִּיצָה 8) שִׂחַקְתִי בַּמַחְשֵׁב 9) שִׂחַקְתִי עִם אָחִי אוֹ אֲחוֹתִי אוֹ עִם חָבֵרִים 10) טִייַלְתִי בַּטֶבַע 11) בִּיקַרְתִי אֶת סַבָּא וְסַבְתָא 12) בִּיקַרְתִי בְּגַן חָיוֹת 13) הִשְׁתַתַפְתִי בִּמְסִיבַּת יוֹם-הוֹלֶדֶת 14) קָרַאתִי סֵפֶר  15) הִרכַּבתִי פָּאזֶל 16) צִיָרתִי

משחק לפתיחת שנה

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?