Създател на българската държава, Получава титлата кесар. През 716 г. сключва договор с Византия., Разширява границите на държавата. Въвел общи закони за славяни и българи., Сключил 30-годишен мирен договор с Византия. Построил нови дворци, крепостни стени и храмове. , Прието е християнството, въведен е славянският език, призната е самостоятелната българска църква., Разширил територията на България. Българският език бил обявен за официален държавен, църковен и книжовен. Столица - Преслав. "Златен век" на българската култура., С постоянните си грижи за църквата и за чистотата на християнската вяра е обявен за светец.,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?