Create better lessons quicker
1) TRI SVOJSTVA VODE SU : a) Bez mirisa, bez okusa i bez boje. b) Okus, oblik i veličina. c) Bijele boje, gorka i mirisna. 2) VODE KOJE TEKU NAZIVAJU SE: a) Tećnice b) Tekućice c) Tekuće vode 3) U TEKUĆICE NE SPADA; a) more b) potok c) rijeka 4) Tekućice su: a) potoci i bare. b) rijeke i potoci c) rijeke i jezera 5) Tekućica teče: a) od ušća prema izvoru b) od gore prema dolje c) od izvora prema ušću 6) Stajačice su; a) jezera, močvare, ribnjaci, bare, lokve b) jezera, močvare, ribnjaci, bare, rijeke c) jezera, močvare, ribnjaci i potoci 7) More je: a) slana voda b) slatka voda c) kisela voda 8) More uz našu obalu zove se: a) Jadransko more b) Duga Uvala c) Atlantski ocean 9) Koliki je udio vode u čovjekovu tijelu? a) 50% b) 60% c) 70%

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives