Create better lessons quicker
True: Diftongul este alcătuit dintr-o vocală și o semivocală.., Într-o silabă este o singură vocală., False: Diftongul este alcătuit din două vocale., Într-o silabă pot fi două vocale.,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives